Kapat
close

Tez Hizmetleri

TEZ İŞLEMLERİ HAKKINDA


Tez Düzeni; onaylanmış ya da kontrol için yapılan okulların yönergelerine uyarlama işlemidir. Tez düzeni şekilsel düzenlemeleri içermektedir. Bunlar; yazı tipi, kenar boşlukları, içindekiler,tablolar ve şekiller listesi, sayfa numarası, satır aralıkları, kaymalar vb. gibi şekilsel düzenlemeleri içermektedir. Türkiye'nin her üniversitesine tez düzeni hizmeti vermekteyiz.

Tez Düzeni İçinde Olmayanlar; Tez düzenine yazım hataları, yazım değiştirme, anlatım bozuklukları ve kaynakça göstermi hataları tez düzeni içerisine girmemektedir.

Tez Fiyatlandırılması; Tezin fiyatlandırması sayfa başı olarak hesaplanmaktadır. Tezin net fiyatlandırılması için tezin word dosyasının incelenmesi gerekmektedir. Fiyat aralığı sayfa başı en az 1 TL en çok 3 TL olarak belirlenmiştir.

Kaynakça ve Atıf Sistemi Düzenlemenlesi; Kaynakça gösterimi ve atıf düzenleri tez düzeninden ayrı olarak hesaplanır. Fiyatlandırma APA için kaynak başı 2 TL CHİCAGO için 1 TL’ dir. Aksi belirtilmediği sürece tez düzeni ilgili okulun enstitünün sayfasında yayınlanan kılavuzlara göre yapılacaktır. Kılavuzlar kişilerden temin edilirse o kılavuza göre yapılacaktır. Kılavuz hataları kişiyi ilgilendirmektedir. Yapılacak her artı işlem ücrete tabidir.

Tezlerin Teslim Süresi; Tezlerin teslimi iş yoğunluğuna göre değişmektedir. Standart teslim sürelerii Lisans tezleri için gün içinde, Lisansüstü tezler için en az bir gün gereklidir.

Turnitin Raporu; Turnitin programında tez intihal raporu verilmektedir.

Farklı Üniversitelerin Tez Düzenleri Hakkında; Kayseri ili dışında olan üniversitelerin tez düzenleri, ilgili kılavuzun okunup daha sonrasında işlem uygunladığı için en az 2 gün süre istenmektedir. Ücretlendirme tezin durumuna bakılarak yapılmaktadır.

Team images

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
LİSANS TEZİ


Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tez Yazım Klavuzana Göre, Tezleriniz Formata Uygun Olarak Hazırlanır. Hocaların İsteği Üzerine Tez Cd Hazırlanır.

Klavuza Ulaşmak için Tıklayınız

Fiyat Al

+90 553 079 89 90
Team images

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ


Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Klavuzuna Göre Düzenleme İşlemi Yapılır. Savunma Öncesi ve Sonrası Bütün İşlemler Yapılmaktadır. Tez CD Hazırlanır.

Klavuza Ulaşmak için Tıklayınız

Fiyat Al

+90 553 079 89 90
Team images

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZİ


Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Klavuzuna Düzenleme İşlemi Yapılır. Savunma Öncesi ve Sonrası Bütün İşlemler Yapılmaktadır. Tez CD Hazırlanır.

Klavuza Ulaşmak için Tıklayınız

Fiyat Al

+90 553 079 89 90
Team images

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
UZMANLIK TEZİ


Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tez Yazım Yönergesine Göre Düzeltme İşlemleri Yapılır. Savunma Öncesi ve Sonrası Bütün İşlemler Yapılmaktadır.

Klavuza Ulaşmak için Tıklayınız

Fiyat Al

+90 553 079 89 90
Team images

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ


Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine Göre Düzeltme İşlemleri Yapılır. Savunma Öncesi ve Sonrası Bütün İşlemler Yapılmaktadır.

Klavuza Ulaşmak için Tıklayınız

Fiyat Al

+90 553 079 89 90
Team images

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZİ


Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine Göre Düzeltme İşlemleri Yapılır. Savunma Öncesi ve Sonrası Bütün İşlemler Yapılmaktadır.

Klavuza Ulaşmak için Tıklayınız

Fiyat Al

+90 553 079 89 90
Team images

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ


Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine Göre Düzeltme İşlemleri Yapılır. Savunma Öncesi ve Sonrası Bütün İşlemler Yapılmaktadır.

Klavuza Ulaşmak için Tıklayınız

Fiyat Al

+90 553 079 89 90
Team images

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZİ


Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine Göre Düzeltme İşlemleri Yapılır. Savunma Öncesi ve Sonrası Bütün İşlemler Yapılmaktadır.

Klavuza Ulaşmak için Tıklayınız

Fiyat Al

+90 553 079 89 90
Team images

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİErciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Tez Yazım Yönergesine Göre Düzeltme İşlemleri Yapılır. Savunma Öncesi ve Sonrası Bütün İşlemler Yapılmaktadır.

Klavuza Ulaşmak için Tıklayınız

Fiyat Al

+90 553 079 89 90
Team images

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZİErciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Tez Yazım Yönergesine Göre Düzeltme İşlemleri Yapılır. Savunma Öncesi ve Sonrası Bütün İşlemler Yapılmaktadır.

Klavuza Ulaşmak için Tıklayınız

Fiyat Al

+90 553 079 89 90
Team images

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ


Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Yönergesine Göre Düzeltme İşlemleri Yapılır. Savunma Öncesi ve Sonrası Bütün İşlemler Yapılmaktadır.

Klavuza Ulaşmak için Tıklayınız

Fiyat Al

+90 553 079 89 90
Team images

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZİ


Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Yönergesine Göre Düzeltme İşlemleri Yapılır. Savunma Öncesi ve Sonrası Bütün İşlemler Yapılmaktadır.

Klavuza Ulaşmak için Tıklayınız

Fiyat Al

+90 553 079 89 90

TEZ TESLİM SÜRECİ

Tez işlemleri aşağıda sıralama halinde verilmiştir.

Aşağıda belirtilen işlemler Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora tez teslim sürecini açıklamaktadır. Lisans tezlerinde bu uygulama geçerli değildir.


1: Tez Savunma Öncesi

Tezin içeriğinin hoca tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaylanan tezin enstitü kılavuzuna göre düzenlemesi gerekmektedir. Bu işlem firmamız tarafından verilmektedir. Tez düzeni bitiminin ardından intihal raporu alınmalıdır. Ardından intihal raporunun çıktısı, tez özgünlük sayfası çıktısı, danışmanın hazırlaması gereken "Juri Teklif Formu"'nun çıktısı ve bir adet tezin PDF'sinin içinde bulunduğu tez CD'sinin yazılması gereklidir. İlgili evraklar enstitünün sayfasında mevcuttur. Hazırlanan evraklar ilgili fakültenin bölüm sekterine teslim edilip EBS sistemi ile enstitüye gönderilmelidir.

2: Evrakların Teslimi Sonrasında

Online veya yüzyüze gerçekleşecek olan savunma öncesinde tezin üyelere teslim edilmek üzere, Yüksek Lisans'da 3 Doktorada 5 adet tezin çıktısı ve cildi yapılır. Savunmada imzalatmak üzere en az 10 Adet "KABUL ONAY SAYFASI"'nın çıktısı alınır. Ayrıcı "Juri Değerlendirme Formu", "Savunma Tutanağı"'nında hazırlanıp çıktısı alınmalıdır..3: Savunma Sonrası İşlemler

Savunmadan başarılı çıkan tezler için son düzenlemeler yapılır. Nihai tez basımı için ısısal ciltli kopyalar hazırlanacaktır. Enstitü kurulu her hafta Perşembe günü saat: 14:00' de toplanıp tezleri değerlendirmektedir. Tezlerin kurula girmesi için bir adet kopyası, tezin CD'si, "Danışman Kontrol Formu", "Güncel İntihal Raporu" çıktılarının alınması gerekmektedir.

4: Kurul Sonrası İşlemler

Perşembe günü kuruldan çıkan rapora göre Yüksek Lisans tezleri için 2 adet Doktora Tezleri 3 adet daha çoğaltılması yapılır. "Tez Veri Giriş Formu" ve "İlişik Kesme Belgesi" çıktıları alınıp, tezin kopyalarıyla beraber enstitüye teslim yapılır.

5: Enstitü Onayı Sonrası İşlemler

Enstitüye teslimi ardından mezuniyet işlemleri başlamaktadır. Mezuniyet en geç bir hafta içinde E-devlete düşmektedir.

6: Mezuniyet

Tebrik ederiz.